söndag 9 november 2014

Storkyrkan

Storkyrkan på Stortorget. Sankt Göran och draken. Prinsessan, kungen och alla människorna i staden. Den spännande historien, och så träsnidaren som förevigade den. Allt samlat i den fantastiska byggnaden på historisk Stockholmsmark. Sitter en stund. Tysta. Betraktande. Suger in historien och livet som finns bevarat i bilder och träskulpturer. Och döden som finns bevarad i gravkistor runt omkring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar