torsdag 28 september 2017

IskubsexperimentVecka tre i experimentkursen. Iskubsexperiment. Vatter. Saltvatten. Vodka. Ättika. Olivolja.  Fryser ner till kuber. Gissar. Skriver sin hypotes. Vilka kommer att frysa? Och sen. Vilka kuber kommer att flyta? Sjunka? Tar fram kuberna morgonen efter. Och jämför resultaten med hypoteserna. Antecknar. Och lär sig varför just vatten har lägre densitet i fast form än flytande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar