torsdag 10 januari 2019

Unthinkable
"Our brain is a mystery that has not yet revealed the extent of the unimaginable lands it is capable of producing. And when it does, I think that will be the most romantic story of all."

-Unthinkable, Helen Thomson


Om märkliga känslor, märkliga hjärnor. Om människor som tror sig vara döda, människor som tappar bort sig på en sekund och inte känner igen sin egen gata och människor som kan känna andras smärta och rädsla. Om människor som aldrig glömmer. Något. Och människor som känner sig overkliga. Om den mänskliga hjärnans outgrundlighet och hur lite vi egentligen vet om den.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar